16-09-2021

Verkoop gestart! Wat kan je verwachten?

1. Op donderdag 16 september 2021 om 12:00 uur zijn de verkoopdocumenten, zoals de verkooptekeningen, situatietekening, technische omschrijving en prijslijst beschikbaar.

2. Op de website kun je je online inschrijven. Jouw volledige inschrijving dient uiterlijk maandag 27 september 2021 vóór 9:00 uur verzonden en ontvangen te zijn. Een ‘aanmelding’ als belangstellende voor het project is niet hetzelfde als een ‘inschrijving’. Om mee te kunnen doen aan de inschrijfprocedure dien je je voor sluiting voor specifiek één of meerdere bouwnummers van je voorkeur in te schrijven. Het digitale inschrijfformulier vind je hier. 

3. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in, dat het niet uitmaakt of je je aan het begin of aan het einde van de inschrijfperiode inschrijft.

4. Vervolgens vindt de toewijzing plaats. De kandidaten aan wie een appartement is toegewezen worden hier uiterlijk op donderdag 30 september 2021 door de makelaar over geïnformeerd.

5. Het is van belang dat je bij de inschrijving alle appartementen van jouw voorkeur aangeeft. Je kunt namelijk alleen een appartement toegewezen krijgen indien je deze ook als voorkeur hebt opgegeven. In het kader van de beoordeling van de financiële haalbaarheid vragen we je om een aantal financiële gegevens en/of een financieringsverklaring. Meer hierover vind je op de website bij inschrijven.

6. Om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning, de appartementen t/m €248.000,- VON, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Deze zijn voor een eenpersoonshuishouden €55.000,- per jaar en voor een meerpersoonshuishouden in totaal €65.000,-. Je zult aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier), die je bij de inschrijving voegt, aan moeten tonen dat jouw (gezamenlijke) inkomen niet hoger is dan deze inkomensgrens. Per inschrijver dien je een Inkomensverklaring in.

7. Waar mogelijk wordt maximaal rekening gehouden met je eerste keuze. Bij meerdere kandidaten voor een bouwnummer wijst de projectontwikkelaar het appartement toe. Er wordt rekening gehouden met de aantoonbare financiële haalbaarheid (maximale leenverklaring). Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd.

8. Een inschrijving is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Partners die samen een appartement willen kopen dienen het formulier ook samen eenmalig in te vullen. Dubbele inschrijvingen of bijvoorbeeld apart ingeschreven partners met de intentie het samen te kopen zullen worden verwijderd.

9. Als je geen appartement toegewezen hebt gekregen, word je automatisch op de reservelijst geplaatst. Wanneer een toegewezen kandidaat van de koop afziet, wordt dit appartement aan één van de inschrijvers op de reservelijst toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bij de inschrijving opgegeven voorkeuren.

10. Na de toewijzing zal de makelaar degenen die een appartement toegewezen hebben gekregen telefonisch op de hoogte stellen en uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komen de overeenkomsten aan de orde en wordt een tekenafspraak ingepland. Als je niet direct een appartement toegewezen hebt gekregen, ontvang je uiterlijk 1 oktober 2021 per mail een bericht dat je op de reservelijst bent geplaatst.

Wij hopen je met deze toelichting voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de procedure om als kandidaat bij start verkoop in aanmerking te kunnen komen voor één van de appartementen in project Cascade.

Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld over de verschillende typen appartementen of over de in te dienen bijlagen. Neem dan gerust contact op met één van de makelaars.

Magneet Makelaars
Geesterweg 1 M
1815 CR Alkmaar
072 - 509 60 70
nieuwbouw@magneetmakelaars.nl

VLIEG Makelaars
Robijnstraat 7
1812 RB Alkmaar
072 - 511 06 00
alkmaar@vlieg.nl