15-09-2022

Diekman Landschapsarchitecten vertelt

Het woongebouw van Caas Architecten in Alkmaar op de hoek van de Kanaalstaat en Stationsstraat vormt de schakel in de grootschalige bebouwing langs het kanaal en de kleinschalige woningbouw langs de stationsstraat. De nieuwe bebouwing doet mee aan de gewenste grootschalige bebouwing langs het kanaal maar verlaagd zich in de kleinschalige buurt aan de Stationsweg. In het verleden werd de kavel gebruikt als parkeerplaats met veel groen er omheen. De uitdaging was inpassing in deze kleinschalige buurt te bewerkstelligen en de gebruikswaarde in de vorm van verblijven te behouden. In het ontwerp voor het maaiveld (het openbare gebied op de begane grond) is gestreefd naar een maximaal te behalen m2 groen. Dit heeft een positieve invloed in de reductie van hittestress op de locatie. In de toekomst bestaat 90 % van het maaiveld uit groen. Dit groen bestaat uit gras met bomen en grote vlakken inheemse heesters.

Het bestaande hoogteverschil op de kavel wordt overbrugt met brede betonbanden die als een luie trap in het gras liggen en gebruikt kunnen worden om op te zitten. Om het gebouw voor iedereen goed toegankelijk te maken is er in de trappartij naar de hoofdentree is een hellingbaan ontworpen voor de mindervaliden. De inpassing op de relatief kleine kavel, lijkt geslaagd.